پیوندها

راه اندازي ميز خدمت در سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس

 

 

 

 به  گزارش روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان فارس ، ميز خدمت بر اساس بخشنامه شماره 7193/200 مورخ 30/3/90 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري بمنظور دستيابي آسان و سريع مردم به خدمات دستگاههاي اجرايي و ارايه خدمات مطلوب و موثر در جهت تكريم ارباب رجوع در اسن سازمان داير گرديده  است .

 مراجعين سازمان امور اقتصادي و دارايي فارس جهت دريافت خدمت مورد نياز خود مستقيما در بدو ورود به اين سازمان  به ميز خدمت مراجعه نمايند.

ميز خدمت در طبقه هم كف ساختمان مركزي سازمان در جهت پاسخگويي به درخواستها و نيازهاي مراجعان مستقر  گرديده است و مراجعين ضمن استقرار در اتاق ميز خدمت بدون حضور در واحدهاي داخلي خدمت مورد نياز خود را از طريق اين ميز دريافت خواهند  كرد .

 

 

 

 

 

نام زیرپورتال :فارس
بيشتر
^