مدیران اسبق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس

از سال 1357 تا کنون
جناب آفای بایرام 1358
جناب اقای شبانعلی مقدم غزل شاهی 1358


جناب آقای فقیهی

  1359-1361


جناب آقای مندعلی غلامی
 
  1361-1363


جناب آقای مهدی ابراهیمی
 
1363--1365جناب آقای حسین فربد 
  1365-1368جناب آقای سید عبدالرسول بلادی 
  1368-1371جناب آقای ناصر کلانتری 
1371-1376جناب آقای جعفر فرزبد 
  1376-1377جناب آقای علی اصغر صراف 
  1377-1383
جناب آقای عبدالمجید شهیدی   1383-1384

 
جناب آقای محمد حسین مبشری

 

 
1384-1395
^