پیوندها

قابلیتهای استان
 •        قابلیت های استان فارس     
 • وسعت قابل توجه اراضی , تنوع آب و هوائی
 • پوشــش مناسب گیاهــی , جنگلی و مرتعی
 • وجود چشم انداز های منحصر به فرد طبیعی
 • وجود آثار تاریخی , باستانی , مذهبی و ادبی و فرهنگی بی نظیر .
 • وجود منابع عمده و متعدد معدنی
 • مرکزیت شهر شیراز به عنوان قطب صنایع الکترونیک کشور
 • بالا بودن نــرخ با سوادی و وجــود نیروهای انسانی متخصص و مجرب
 • وجود مراکز متعدد دانشگاهی , آموزشی و فرهنگی
 • وجود زمینــه های مناســب بــرای گستــرش و رونــق اقتصادی , صادراتی, مالی و سرمایه گذاری به سبب همجواری با کشور های حاشیه خلیج فارس 
 • بالا بودن نسبــی حجم سپرده های مردمــی در شبکه بانکی و مالی استان
 • بالا بــودن حجــم مبادلات تجــاری و گستردگی روابـط تجاری با سایر استانها و با کشورهای خارجی
 • وجود میادین گاز طبیعی ، وجود صنایع گاز ،  پتروشیمی و شیمیائی , صنایع فرآوری مواد معدنی , سنگهای نمائی و تزئینی , صنایـع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی و دامداری و باغداری .
 • قابلیت تولیدات محصولات کشاورزی ، زراعی و باغی و دامی بارویکرد صادراتی
 • همجواری با مناطق گاز پارس جنوبی , و بندر عسلویه
 • وجود گرایشهای وسیع در جهت توسعه ورزشی و آموزشی
 • قابلیت قابل ملاحظه در بخش صنعت جهانگردی و گردشگری در مقیاس جهانی
 • قابلیت های تولیدی صنایع دستی و روستائی
^