پیوندها

مناقصه و مزایده
مزایده
اگهی فراخوان شرکت در مزایده

آگهی فراخوان شرکت در مزایده
 

تعداد دو دستگاه خودرو سواری پیکان مدل 1382

تعداد سه دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1382


 

      اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس در نظر دارد خودروهای خود را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در استاد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) و با شماره مزایده(100970310500001 ) به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت : از ساعت 8 صبح 1397/10/20 لغایت ساعت 19 مورخه 01/11/ 1397

تاریخ بازدید: از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1397/11/1 و از ساعت 14 الی 17 میباشد.                                                                                                                    مهلت دریافت اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : از ساعت 8 صبح 1397/10/20 لغایت ساعت 19 مورخه 1397/11/1 فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)                                        

زمان بازگشایی: مورخه 1397/11/3 راس ساعت 10 صبح                                              

زمان اعلام به برنده: مورخه 1397/11/4 راس ساعت 12 صبح

 ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

  1. برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده و دریافت اسناد (در صورت وجود _ پرداخت هزینه مربوطه)، پرداخت سپرده تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی ، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه و از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. پیشنهاد می‌گردد قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
  3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره 41934-021 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند:

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه (www.setadiran.ir  ) بخش " ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است.

نوبت اول آگهی: مورخ 1397/10/20              نوبت دوم آگهی: مورخ 1397/10/22

تلفن های تماس این اداره کل  : 07132222239 -  09174807216    

    

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس

^