نام زیرپورتال :فارس

1396/10/10 يكشنبه

پاسخگویی مستقیم مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس به سولات مردمی از طریق تلفن 111

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دو سویه بین مسئولین و مردم ؛ مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان فارس از طریق تلفن 111(سامانه سامد) در روز دوشنبه مورخ 96/10/11 از ساعت 9 تا 11 صبح مستقیما پاسخگوی سوالات مردمی در حوزه ذیربط خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دو سویه بین مسئولین و مردم ؛ مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان فارس از طریق تلفن 111 (سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) در روز دوشنبه  مورخ 96/10/11 از ساعت 9 تا 11 صبح مستقیما پاسخگوی سوالات مردمی در حوزه ذیربط خواهد بود. 

 
امتیاز دهی
 
 

شعار96
نشانی : شیراز- خیابان طالقانی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تلفن5-07132223632 فکس : 07132222240 پست الکترونیک : daraeifars@mefa.gov.ir
^