نام زیرپورتال :فارس

1396/10/13 چهارشنبه

ارتباط مستقیم نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با شهروندان از طریق تلفن 111

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان فارس ؛ دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دوسویه بین مسئولین و مردم ؛جهت پاسخگویی مستقیم به سؤالات مردمی در حوزه ذیربط ، روز دوشنبه مورخ11/10/96 در دفتر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)استانداری فارس حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان فارس ؛ دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد بستری مناسب برای برقراری ارتباط دوسویه بین مسئولین و مردم ؛جهت پاسخگویی مستقیم به سؤالات مردمی در حوزه ذیربط ، روز دوشنبه مورخ11/10/96 در دفتر سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت (سامد)استانداری فارس حضور یافت.
ایشان در مدت حضور خود در دفتر سامد به درخواستها و شکایات  متقاضیانکه از طریق تلفن 111 با این سامانه تماس گرفته بودندبهصورتمستقیم پاسخ گفت.
بنا براین گزارش عمده ترین درخواستهای مطرح شده از سوی مردم ؛دریافت وام و یا بخشودگی جرائم وکم شدن سود وامها عنوان گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

شعار96
نشانی : شیراز- خیابان طالقانی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تلفن5-07132223632 فکس : 07132222240 پست الکترونیک : daraeifars@mefa.gov.ir
^