نام زیرپورتال :فارس

1396/11/12 پنجشنبه

تفویض اختیار تاریخی وزیر اقتصاد به نماینده خود در استان

رسیدگی به شکایات مالیاتی هیات ماده 251 مکرر به مدیر‌کل امور اقتصادی و دارایی فارس واگذار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ؛ دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از دستور مهم وزیر اقتصاد برای ایجاد هیات ماده 251 مکرر در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ؛ دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از دستور مهم وزیر اقتصاد برای ایجاد هیات ماده 251 مکرر در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها خبر داد. وی این تفویض اختیار را اتفاقی ویژه در احقاق حقوق شهروندی دانست و افزود: دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر توسعه ظرفیت ها برای توجه هر چه بیشتر به موضوع حقوق شهروندی، ادارات‌کل امور اقتصادی و دارایی استانها را مکلف نموده است، نسبت به استقرار هیات مذکور و واحد دادرسی مالیاتی اقدام کنند، به نحوی‌که از ابتدای سال 1397 شکایات مودیان مالیاتی ابوابجمعی خود را دریافت و اقدامات بعدی را معمول نمایند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان فارس افزود: بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از ابتدای سال آینده، رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیاتهای قطعی شده اعم از منابع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده 251 مکرر ؛ در  استان انجام می شود. این در حالی است که رسیدگی به شکایات مودیان محترم در هیات 251مکرر تا پیش از این تفویض، فقط در دفتر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و به صورت متمرکز در تهران انجام می شد
 دائی در پایان خاطرنشان کرد این دستور وزیر اقتصاد که برای اولین بار در تاریخ وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرایی می شود، ضمن کمک به تمرکز زدایی در رسیدگی به اعتراض‌های مودیان مالیاتی، سبب کاهش زمان رسیدگی ها و همچنین کاهش قابل توجه هزینه ها در فرایند رسیدگی خواهد شد.

 
امتیاز دهی
 
 

شعار96
نشانی : شیراز- خیابان طالقانی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تلفن5-07132223632 فکس : 07132222240 پست الکترونیک : daraeifars@mefa.gov.ir
^