نام زیرپورتال :فارس
کتب و مقالات
کتاب
چهارشنبه 8 دي 1395 کتاب بودجه ریزی بخش عمومی
کتاب " بودجه ریزی بخش عمومی" که با تاکید برآسیب شناسی توسط  آقای رمضان شیرکوهی (ذیحساب اداره کل میراث فرهنگی, گردشگری وصنایع دستی استان فارس) تالیف شده است با رویکرد تطبیقی خود درکشورهای منتخب ( ایالات متحده , انگلیس و فرانسه) سعی دارد با طرح همزمان مطالب بودجه ریزی درایران با شفافیت بیشتری خوانندگان را در درک موقعیت بودجه ریزی ایران یاری کند. مطالعه این اثر کاربردی به ذیحسابان, مدیران مالی وکارشناسان مالی وبودجه دستگاههای اجرایی توصیه می شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار96
نشانی : شیراز- خیابان طالقانی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تلفن5-07132223632 فکس : 07132222240 پست الکترونیک : daraeifars@mefa.gov.ir
^