نام زیرپورتال :فارس
نمایار ماهانه
نمایار
دوشنبه 20 آذر 1396 نمایار ماهانه آبان ماه 1396
ناشر: معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس
چكيده:
شاخصهای کلیدی اقتصادی استان قارس
توضيحات:
فايلها
نمايار آبان 96.pdf 512.595 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
شعار96
نشانی : شیراز- خیابان طالقانی - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس تلفن5-07132223632 فکس : 07132222240 پست الکترونیک : daraeifars@mefa.gov.ir
^