پیوندها


روز و ساعات ملاقات عمومی با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس:
دوشنبه ها صبح ساعت 9 تا 11 در محل دفترکار مدیرکل


ساختمان مرکزی  : شیراز , خیابان طالقانی , سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس


کد پستی : 45938-71377     تلفن :  5-32223632-071          نمابر 32222240-071
                                      ******************                                         
ساختمان خزانه معین استان فارس :  شیراز - چهار راه حافظیه - خزانه معین استان فارس

کد پستی : 75976-71466      تلفن : 7 و 32280800-071      نمابر  32287177


پست الکترونیکی اداره کل اموراقتصادی ودارایی فارس :    
daraeifars@mefa.gov.ir  

پست الکترونیکی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس:
daei@mefa.gov.ir

 
******************
مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان فارس :  شیراز , خیابان نشاط , روبروی سالن سینا و صدرا , پلاک 44

تلفن :  32318066 و    32317309 و  32317668 -071                           نمابر :    32318895


پست الکترونیکی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس :     info@investinfars.ir

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان فارس  :      www.investinfars.ir   ارتباط با مدیریت حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس:

 
شیراز - خیابان طالقانی حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس-صندوق پستی 936


تلفن :   32248603  و 32244021-071            نمابر:   32248603  

سامانه پیام کوتاه حراست اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس :
5000532244021
^